ücretsiz ingilizce

hastalıklar

Hastalıklar / illnesses


TÜRKÇESİ OKUNUŞU İNGİLİZCE
     
Başınızı kaldırın Rayz yor hed Raise your head
Başınızı eğin Bent forvırd Bend forward
Başınızı çevirin Törn ravnd Turn round
Uzanın Lay davn Lie down
Rahatlayın Rıleks Relax
En yakın nöbetçi eczane nerede? Verz dı dragstor? Where’s the drugstore?  
Nezleye / öksü-rüğe karşı bir şey istiyorum Ayd layk samting for e kold / e kof I’d like something for a cold / a cough
Güneş çarpması Sanbörn Sunburn
Böcek sokması İnsekt bayts Insect bites
Yol tutması Trevıl siknıs Travel sickness
Hazımsızlık En apset stomek An upset stomach
Migren E hedeyk / e mireyn A headache / a migraine
Ne zaman geleyim? Ven şud ay keym bek? When should I come back?
Ağrı kesici E peyn kilır A pain killer 
Hemen bir doktor lazım Get e daktır, kuvik Get a doctor, quick!
Muayene saatleri nedir? Vat ar dı opıning havurs? What are the opening hours?
Doktor buraya gelip beni görebilir mi ? Ken dı daktır keym end si mi hiyır ? Can the doctor come and see me here ?
Tıbbi personel Medikıl stef Medical staff
Sağlık ocağı Dı helt keyr sentır The health care centre
Hasta Dı peşınt The patient
Ameliyat Dı sörcikıl apırey-şın The surgical operation
Kendimi yorgun / hasta hissediyorum Ay fiıl vik / fiıl dizi / sik I feel weak / I feel dizzy / sick 
Kustum Ay trüv ap I threw up
Ateşim var Ay hev e fivır I have a fever
Nereniz ağrıyor?  Ver daz it hört? Where does it hurt?
Buram / şuram ağrıyor Aym aşing hiıyr/ der I’m aching here/ there
Sırtım / başım / midem ağrıyor Ay hev e şor bek / e heydeyç / e stomek I have a sore back / a headache / a stomach
Burada ağrı var mı? Daz it hört hiyır? Does it hurt here?
Nasıl bir ağrı Wat kaynd ov peyn? What kind of pain?
Hafif / kötü Dıvul/ şarp Dull / sharp
Değişmeyen / artıp azalan Kanstınt / on end ıv Constant / on and off
 ye alerjim var Ay hev en alirci tu I have an allergy to
Hemofili hastasıyım Ay em hemofhilek  I am haemophiliac
Ne zamandır ağrınız var Hav long hev yu hed dis peyn? How long have yoU had this pain?
Kısa zamandır / uzun zamandır For e şort /  long vayl For a short / long while
Sizi muayene edeceğim Ay nid tu egzımayn yu I need to examine you
Soyunun Andires tu yor andırviyır  Undress to your under wear
Şuraya uzanın lütfen Hi davn hiyır, pliyz He down here, please
Ağzınızı açın Opın yor moth Open your mouth
Derin nefes alın Teyk e dip breth Take a deep breath
Öksürün lütfen Cogh, pliyz Cough, please
Tansiyonunuzu ölçeceğim Ayl çek yor blud prejur I’ll check your blood pressure
Nabzınızı ölçeceğim Ayl teyk yor hörth biıt I’ll take your heart beat
Romatizma Rumetizm Rheumatism
Apandisit Ipendısits Appendicitis
Sistit Sıstits Cystitis
Gastrit Gestrits Gastritis
Ülser En ülsır An ulcer
Grip İnfluenza Influenza
 iltihabı Anflamedeyşın ov Inflammation of
Sarılık Juyndis Jaundice
Kızamık Dı miıslıs The measles
Soğuk algınlığı E kold A cold
Hafif bir enfeksiyon E maynor infekşın A (minor) infection
Güneş çarpması Sanstrok Sunstroke
Yüksek ateş Hay fivır Hay fever
Ateşinizi ölçeceğim Ayl teyk yor tempricır I’ll take your temperature
Kendimi iyi hissetmiyorum Ay dont fiıl vel I don’t feel well
Hastayım Aym sik I’m sick
Güneş çarpması Sanbörn Sunburn
Kesik E kat A cut
Yara E vund A wound 
Kramp Cemps Jambs
Öksürük E kogh A cough
Migren E hiydiç A headache
Astım Estım Asthma
Hazımsızlık En apsekt stomek An upset stomach
Boyun tutulması E stif nek A stiff neck
Tansiyon Hay blud prejur High blood pressure
Çarpıntı Palpıteyşın Palpitations
Bayıldı Hi hez feyıntıd He has fainted
Kanaması var Şiyız blıiding She’s bleeding
Bir şey soktu Ayv bin stank I’ve been stung
Ayak bileğim şişti May ankıl iz svolın My ankle is swollen

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol