ücretsiz ingilizce

ingilizce Ataturkun Sozleri

İngilizce Atatürk'ün SözleriBeni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.
To see me does not necessarily mean to see my face. To understand my thoughts is to have seen me.

Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
One day my mortal body will turn to dust but the Turkish Republic will stand forever.

Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.
We Turks are a people who throughout our history have been the very embodiment of freedom and independence.

Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim.
I have been able to teach many things to this nation but I haven't been able to teach how to be lacaaas.
Büyük hedefimiz milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine ve refaha ulaştırmaktır. Our great ideal is to raise our nation to highest standars of civilization and porsperity.
Doğruyu söylemekten korkmayınız. Do not be afraid of telling the truth.
Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur.
Authority without any condition and reservation belongs to the nation.
Egemenlik verilmez alınır. Sovereignty is not given it is taken.
Geldikleri gibi giderler. As they have come so they will go.
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Our true mentor in life is science.
İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben et ve kemik geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o ben değil bizdir! O memleketin her köşesinde yeni fikir yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz hepinizsiniz. Geçici olmayan yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur! There are two Mustafa Kemals; one is flesh-and-bone Mustafa Kemal who now stands before you and will pass away. The other one is you all of you who will go to the far corners of our land to speand the ideals which must be defended with your lives if necessary. I stand for the nation's dreams and my life's work is to make them come true.
Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür. Turaaa's true master is the peasant.
Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Teachers are the one and only people who save nations.
Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur. Our nation has succeeded owing to the unshakable unity it has shown in its actions and endeavours.
Ne mutlu "Türküm" diyene. Happy is the one who says "I'm a Turk".
Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri! Armies your first goal is the Mediterranean. Forward!
Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır. Teachers: the new generation will be your devotion.
Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. A healthy mind in a healthy body.
Süngülerle silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra kültür bilim fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz. Following the military triumph we accomplished by bayonets weapons and blood we shall strive to win victories in such fields as culture scholarship science and economics.
Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır yaşayamaz ve yaşamayacaktır. The Turkish Nation consists of the valiant descendants of a people that has lived independently and has considered independence the sole condition of existence. This nation has never lived without freedom cannot and never will.
Türkiye Cumhuriyeti mutlu zengin ve muzaffer olacaktır. The Turkish Republic will be happy prosperous and victorious.
Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür. Culture is the foundation of the Turkish Republic.
Yurtta sulh cihanda sulh. Peace at home peace in the world.
Zafer "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. Victory is for those who can say "Victory is mine". Success is for those who can begin saying "I will succeed" and say "I have succeeded" in the end.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol