ücretsiz ingilizce

ingilizce atasozleri

İngilizce AtasözleriAdamın adı çıkacağına canı çıksın.Give a dog bad name and hang him.
Ağaç yaşken eğilir. You can't teach an old dog new tricks.
Ağlamayana meme yok. A quiet baby gets no suck.
Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Your mother alone will be wail on you.
Ak akçe kara gün içindir. Save up something for a rainy day.
Aksilikler hep üst üste gelir. It never rains, but pours.
Dereyi görmeden paçaları sıvama. It's not over until the fat lady sings.
Dost kara günde belli olur. A friend in need is a friend indeed.
Elma girmeyen eve doktor girer. An apple a day keeps the doctor away.
Geç olsun güç olmasın. Better late than never.
Güneş girmeyen eve doktor girer. An apple a day keeps the doctor away.
Havlayan köpek ısırmaz. Barking dog never bites.
Haydan gelen huya gider. Easy come, easy go.
Her felakette bir hayır vardır. Every cloud has a silver lining.
Her sakallıyı deden sanma. All that glitters isn't gold.
Horozu çok olan köyde sabah erken olur. Too many cooks spoil the broth.
İki cambaz aynı ipte oynamaz. Two cunning men will not try to make a dupe of each other.
İti an çomağı hazırla. Talk of the devil and you'll see his hoofs.
Karga yavrusunu şahin görür. All his geese are swans.
Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Throw out a sprat to catch a mackerel.
Kendi düşen ağlamaz. As you make your bed, you lie on it.
Kızını dövmeyen dizini döver. Spare the rod and spoil the child.
Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. The apples on the other side of the wall are the sweetest.
Korkak bezirgan ne kar eder ne ziyan. Nothing venture, nothing have.
Korkunun ecele faydası yoktur. Covards die many times before their deaths.
Körle yatan şaşı kalkar. The rotten apple injures its neighbours.
Kötü haber tez yayılır. Bad news travels fast.
Ne ekersen onu biçersin. As you sow, so you shall reap.
Papaz bir kere pilav yer. Christmas come but once a year.
Parayı veren düdüğü çalar. Who pays the piper calls the tune.
Sabreden derviş muradına ermiş. Everything comes to him who waits.
Son gülen iyi güler. He that laughs last laughs best.
Sona kalan dona kalır. The early bird gets the worm.
Sonu iyi biten herşey iyidir. All well that ends well.
Söz gümüşse sükut altındır. Speech is silver, but silence is gold.
Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Once burnt twice shy.
Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Good words are worth much, and cost little.
Tebdili mekanda hayır vardır. A change is as good as a rest.
Temizlik imandan gelir. Cleanliness is next to godliness.
Tereciye tere satılmaz. Don't teach your grandmother to suck eggs.
Ya bu deveyi güdersin,ya bu diyardan gidersin.Do as the Romans do when in Rome.
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Cheats never prosper.
Yarası olan gocunur. If the cap fits, wear it.
Yuvarlanan taş yosun tutmaz. A rolling stone gathers no moss.
Yuvayı dişi kuş yapar. Man make houses, women make homes.
Zararın neresinden dönülürse kardır. Better lose the saddle than the horse.

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol