ücretsiz ingilizce

ingilizce kelimeler5

İngilizce Kelimeler5


İngilizce'de en çok Kullanılan 1000 kelime.

801 Exchange ıksçeync DEĞİŞ TOKUŞ
802 Excite ıksayt HEYECANLANDIRMAK
803 Exclude eksklud DIŞLAMAK
804 Excuse eksküuz 1.AFFETMEK  2.MUAF TUTMAK 3.ÖZÜR, MAZERET
805 Exercise eksısayz EGZERSİZ
806 Exist ıgzist OLUŞ, VAR OLMAK
807 Exit eksit ÇIKIŞ, ÇIKMAK
808 Expect ekspekt UMMAK,BEKLEMEK
809 Expense ekspens MASRAF
810 Expensive ekspensiv PAHALI
811 Experience ıkspiriıns TECRÜBE
812 Expert ekspört BİLİRKİŞİ, UZMAN, EKSPER
813 Explain ıkspleyn AÇIKLAMAK
814 Explanation eksplıneyşın AÇIKLAMA
815 Explode ıksploud PATLAMAK (bomba patlaması)
816 Explore ıksplor ARAŞTIRMAK (bir yeri)
817 Express ıkspres İFADE ETMEK
818 Expression ıkspreşın İFADE
819 Extend ıkstend GENİŞLETMEK, BÜYÜTMEK
820 Extension ıkstenşn GENİŞLETME, BÜYÜTME
821 Extent ıkstent BOYUT, BÜYÜKLÜK
822 Extra ekstrı FAZLA, EKSTRA
823 Extract ıkstekt ÇEKİP ÇIKARTMAK
824 Extraordinary ıkstrordinıri OLAĞANDIŞI
825 Eye ay GÖZ
826 Face feys 1.YÜZ, SURAT 2.KARŞISINA ÇIKMAK, BAŞINA GELMEK
827 Factory fektri FABRİKA
828 Fade feyd SOLMAK
829 Fail feyl BAŞARISIZ OLMAK
830 Failure feylır BAŞARISIZLIK,ARIZA,YETERSİZLİK(crop or heart faılure
831 Faint feynt 1.SOLGUN,ZAYIF 2.BAYILMAK
832 Fair feır 1.DÜRÜST,ADİL 2.OLDUKÇA İYİ 3.PANAYIR 4.FUAR
833 Fairly feıli 1.DÜRÜSTÇE 2.EPEYCE
834 Faith feyth 1.İNANÇ  2.GÜVENMEK
835 Faithful feythful GÜVENİLİR, SADIK
836 Fall fol 1.DÜŞMEK  2.SONBAHAR (AmE)
837 False fols 1.YANLIŞ, HATALI 2.SAHTE
838 Familiar fımiliır TANIDIK, BİLDİK
839 Family femıli AİLE, FAMİLYA
840 Famous feymıs ÜNLÜ
841 Fanatic fınıtik FANATİK
842 Fantastic fentestik HARİKA, OLAĞANDIŞI
843 Far far UZAK
844 Fare feır ÜCRET (tren,vapur vb. için)
845 Farm fam ÇİFTLİK
846 Farther fardır DAHA UZAK
847 Fashion feşn MODA
848 Fast fast HIZLI
849 Fasten fasn BAĞLAMAK
850 Fat fet 1.ŞİŞMAN 2.YAĞ (vücut et yağı)
851 Fate feyt KADER
852 Father fadır BABA
853 Fault folt KUSUR
854 Faultless foltlıs KUSURSUZ
855 Faulty folti KUSURLU
856 Favour feyvır LEHİNDE, TARAF TUTMAK
857 Favourable feyvırıbl İYİ, YARDIMCI
858 Favourite feyvrıt EN SEVİLEN, FAVORİ
859 Fear fiır KORKU
860 Fearful fiıfl KORKUTUCU
861 Feather fedır TÜY (kuş tüyü)
862 February february ŞUBAT
863 Fee fii HARÇ, ÜCRET (okul, avukat, doktor v.b)
864 Feed fid BESLEMEK
865 Feel fiil HİSSETMEK
866 Fellow felıu ARKADAŞ (kendisine benzeyen), ADAM
867 Female fimeyl DİŞİ
868 Fence fens ÇİT
869 Fetch feç GİDİP GETİRMEK
870 Fever fivır ATEŞ (vücut)
871 Few füu AZ, BİR KAÇ
872 Field fiild ALAN
873 Fight fayt KAVGA, KAVGA ETMEK
874 Figure figır 1.SAYI 2.ŞEKİL, VÜCUT
875 File fayl 1.DOSYA 2.TÖRPÜ 3.SIRA
876 Fill fil DOLDURMAK
877 Film film FİLM
878 Final faynl SON
879 Finally faynıli SONUNDA
880 Finance faynens FİNANS
881 Find faynd BULMAK
882 Fine fayn 1.İYİ, İNCE, KÜÇÜK  2.PARA CEZASI
883 Finger fingır PARMAK
884 Finish finiş BİTİM, BİTMEK
885 Fire fayır 1.YANGIN, ATEŞ ETMEK, ATEŞ 2.İŞTEN KOVMAK
886 Firm förm 1.SERT 2.FİRMA
887 First först BİRİNCİ, İLK
888 Fish fiş BALIK
889 Fit fit 1.UYMAK, UYGUN  2.ANİ HASTALIK
890 Fix fiks YAPIŞTIRMAK, TAMİR ETMEK, SABİT
891 Flag fleg BAYRAK
892 Flake fleyk TANE (snowflake : kar tanesi)
893 Flame fleym ALEV
894 Flash fleş FLAŞ
895 Flat flet 1.DÜZ  2.DAİRE (apartman katı)
896 Flavour fleyvır TAT
897 Flesh fleş ET (derinin altındaki)
898 Flight flayt UÇUŞ
899 Float flout YÜZMEK, BATMAMAK (mantar)
900 Flock flok SÜRÜ
901 Flood flad SEL
902 Floor floor YAPININ TABANI, KAT
903 Flour flauır UN
904 Flower flauır ÇİÇEK
905 Fly flay 1.UÇMAK  2.SİNEK
906 Fog fog SİS
907 Fold fould KATLAMAK
908 Follow folou İZLEMEK, TAKİP ETMEK
909 Fond fond HOŞLANMAK, MEMNUN OLMAK
910 Food fuud YİYECEK, BESİN
911 Fool fuul 1.APTAL  2.APTALCA DAVRANMAK  3.KANDIRMAK
912 Foolish fuuliş APTALCA
913 Foot fuut AYAK
914 For for İÇİN
915 Forbid forbid YASAKLAMAK
916 Force fors ZORLAMAK, ZOR, FORS
917 Forecast forkast TAHMİN
918 Forehead forıd ALIN
919 Foreign forın YABANCI (ülke veya ırk)
920 Forest forıst ORMAN
921 Forget fıget UNUTMAK
922 Forgive fıgiv BAĞIŞLAMAK, AFFETMEK
923 Fork fork ÇATAL
924 Form form ŞEKİL, ŞEKİLLENDİRMEK, FORM
925 Former formır ÖNCEKİ ZAMAN
926 Fortnight fortnayt İKİ HAFTA, ONDÖRT GÜN
927 Fortune forçın 1.SERVET  2.ALIN YAZISI 3.TALİH
928 Forward forvıd İLERİ
929 Foundation faundeyşın 1.TEMEL 2.VAKIF
930 Fountain fauntın FISKİYE
931 Fountain-Pen fauntın pen DOLMA KALEM
932 Fox foks TİLKİ
933 Frame freym ÇERÇEVE
934 Free frii ÖZGÜR, RAHAT, SERBEST, SERBEST BIRAKMAK
935 Free frii BEDAVA, ÜCRETSİZ
936 Freedom friidım ÖZGÜRLÜK
937 Freeze friz DONMAK
938 Fresh freş TAZE
939 Friday fraydey CUMA
940 Friend frend ARKADAŞ
941 Friendly frendli DOSTÇA
942 Fright frayt KORKU
943 Frighten fraytn KORKUTMAK
944 Frog frog KURBAĞA
945 From from (...DEN,  ...DAN) EKİ
946 Front frant ÖN
947 Frown fraun KAŞINI ÇATMAK,MEMNUN OLMAMAK
948 Fruit fruut MEYVE
949 Fugitive fiucitiv KANUN KAÇAĞI
950 Full ful DOLU, TAMAMEN
951 Fun fan EĞLENCE
952 Fund fand FON, KULLANABİLİNİR MALİ KAYNAK
953 Funny fani 1.KOMİK  2.GARİP
954 Fur för KÜRK
955 Furnish förniş DÖŞEMEK
956 Further fördır DAHA
957 Future füuçır GELECEK
958 Gain geyn KAZANMAK
959 Gallery gelıri GALERİ
960 Gamble gembl KUMAR OYNAMAK, KUMAR
961 Game geym OYUN
962 Gang geng ÇETE
963 Gap gep BOŞLUK, FARK
964 Garage garaaj GARAJ
965 Garden gadn BAHÇE
966 Garlic gaalik SARIMSAK
967 Gas ges GAZ
968 Gate geyt BAHÇE KAPISI
969 Gather gedır 1.TOPARLAMAK, TOPLANMAK 2.ANLAMAK
970 General cenrıl GENERAL
971 General cenrıl GENEL
972 Generally cenrıli GENELLİKLE
973 Generous cenrıs CÖMERT
974 Genius ciniıs DAHİ
975 Gentle centl NAZİK
976 Gentleman centlmın CENTİLMEN
977 Get get 1.ALMAK 2.ELDE ETMEK 3.ANLAMAK
978 Gift gift 1.ARMAĞAN  2.YETENEK
979 Gipsy cipsi ÇİNGENE
980 Girl görl KIZ
981 Give giv VERMEK
982 Glad gled MEMNUN
983 Gladly gledli ZEVKLE
984 Glass glas CAM, BARDAK
985 Glorious gloriıs PARLAK, ONURLU (parlak tarih)
986 Glory glori ONUR, HEYECAN, GÜZELLİK
987 Glove glav ELDİVEN
988 Go go GİTMEK
989 Goat gout KEÇİ
990 God gad TANRI
991 Gold gould ALTIN
992 Golden gouldın ALTINDAN
993 Goldfish gouldfiş AKVARYUM BALIĞI
994 Good gud 1.İYİ 2.DEVAMLI ( uzun periyot )
995 Good-Looking gud luking İYİ GÖRÜNÜMLÜ, YAKIŞIKLI
996 Goose guus KAZ
997 Gosh goş HAYRET!...
998 Govern gavn YÖNETMEK, HÜKMETMEK
999 Government gavınmınt HÜKÜMET
1000 Graduate grecueyt MEZUN (üniversite mezunu)

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol