ücretsiz ingilizce

ingilizce kelimeler

İngilizce Kelimeler1


İngilizce'de en çok Kullanılan 1000 kelime.

1 Abandon ebandın TERK ETMEK
2 Ability ebılıti YETENEK
3 Able eybıl MUKTEDİR
4 Aboard ebord (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK
5 About ebaut 1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK
6 Above ebav YUKARIDAKİ
7 Abroad ebrod YURT DIŞI
8 Absence ebsıns YOKLUK
9 Absent ebsınt 1.YOK 2.EKSİK
10 Absolute ebsolut MUTLAK, KESİN
11 Absurd ebzörd SAÇMA
12 Accept eksept KABUL ETMEK
13 Accident eksidınt KAZA
14 Accommodate ekomodeyt YERLEŞTİRMEK
15 Accommodation ekomıdeyşın KONAKLAMA YERİ
16 Accompany ekampıni EŞLİK ETMEK
17 According To ekording tu GÖRE
18 Account ekaunt HESAP
19 Accurate ekürıt DOĞRU, HATASIZ
20 Accuse ekküz SUÇLAMAK
21 Ache eyk AĞRI
22 Acquaint ekueynt TANIMAK,BİLMEK
23 Across ekros 1.BİR UÇTAN DİĞERİNE  2.DİĞER TARAFTA
24 Act ekt 1.DAVRANIŞ  2.DAVRANMAK
25 Active ektiv ETKİN, FAAL
26 Actor ektır ERKEK OYUNCU
27 Actress ektrıs KADIN OYUNCU
28 Actual ekçuıl GERÇEK
29 Add ed TOPLAMAK,EKLEMEK
30 Address edres ADRES
31 Administration edminıstreyşın  İDARE
32 Admire edmayr BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK
33 Admit edmit 1.KABUL ETMEK  2.İZİN VERMEK
34 Adult edalt YETİŞKİN
35 Advance edvens 1.İLERİ 2.AVANS
36 Advanced edvensd GELİŞMİŞ
37 Advantage edventıc AVANTAJ
38 Adventure edvençur MACERA
39 Advertise edvırtayz REKLAM YAPMAK, İLAN VERMEK
40 Advice edvays TAVSİYE
41 Advise edvayz TAVSİYE ETMEK
42 Aerial eriyıl ANTEN
43 Aeroplane eıropleyn UÇAK
44 Affair effeyır 1.OLAY 2.İŞ 3.İLİŞKİ
45 Affect efekt ETKİLEMEK
46 Afford eford SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK
47 Afraid efreid KORKMAK
48 After aftır SONRA
49 Afternoon aftırnuun ÖĞLEDEN SONRA
50 Afterwards aftırvördz (bir olaydan) SONRA
51 Again egein BİR DAHA;YİNE
52 Against egeinst KARŞI, ZIT
53 Age eyc 1.YAŞ 2.ÇAĞ
54 Aged eycd YAŞINDA
55 Agency eycınsi ACENTE
56 Agent eycınt TEMSİLCİ, ARACI
57 Aggressive egresiv SALDIRGAN, KAVGACI
58 Ago ego ÖNCE
59 Agree egrii ANLAŞMAK
60 Agreement egriimınt ANLAŞMA
61 Agriculture egrikalçır TARIM
62 Ahead ehed ÖNDE
63 Aid eyd YARDIM
64 Aim eym 1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK
65 Air eyr 1.HAVA 2.HAVALANDIRMA
66 Alarm alarm ALARM
67 Algebra alcebra CEBİR
68 Alike elaık HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA
69 Alive elaıv YAŞAMAK,CANLI
70 All ol 1.HEP 2.TÜM 3.HER
71 All Right ol rayt 1.TAMAM 2.EVET
72 Alliance elayıns BAĞLAŞMA, BİRLİK, MÜTAREKE
73 Alligator aligeytır TİMSAH
74 Allow elov İZİN VERMEK
75 Almost olmost HEMEN HEMEN
76 Alone elon 1.YALNIZ  2.TEK
77 Along elong 1.BOYUNCA  2.İLERİ
78 Aloud elaud SESLİ
79 Already olredi AZ ÖNCE, ZATEN
80 Also olso HEM DE
81 Although oldo 1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER
82 Altogether oltugedır TÜMÜYLE, HEP BERABER
83 Always olveys HER ZAMAN
84 Amaze emeyz ŞAŞIRTMAK
85 Ambassador embesedır BÜYÜKELÇİ
86 Ambition embişın HIRS
87 Ambush embuş TUZAK
88 Among emong ARASINDA
89 Amount emaunt MİKTAR
90 Amuse emüuz GÜLDÜRMEK
91 And end VE
92 Angry engri KIZGIN
93 Animal enimıl HAYVAN
94 Ankle enkl AYAK BİLEĞİ
95 Anniversary enivörsıri YILDÖNÜMÜ
96 Announce enauns BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS
97 Annoy enoy RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK
98 Annual enyuıl YILLIK
99 Another enadır DİĞER, BİR BAŞKA
100 Answer ensır YANIT
101 Ant ent KARINCA
102 Anti anti KARŞI, ZIT, TERS
103 Anxiety enzayıti ENDİŞE
104 Anxious enkşıs ENDİŞELİ
105 Any eni HERHANGİ
106 Anybody enibadi HERHANGİ BİRİ
107 Anyone enivan HERHANGİ BİRİ
108 Anything enyting HERHANGİ BİR ŞEY
109 Anyway enivey HER NEYSE
110 Anywhere eniveır HERHANGİ BİR YER
111 Apart epart AYRI
112 Apart From epart from HARİÇ, DIŞINDA
113 Ape eyp MAYMUN
114 Apologize epolocayz ÖZÜR DİLEMEK
115 Apparent eperınt AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN
116 Appeal epiıl 1.HOŞA GİDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK
117 Appear eppiır GÖRÜNMEK
118 Appearance eppiırıns GÖRÜNÜŞ
119 Appetite epıtayt İŞTAH
120 Apple epıl ELMA
121 Applicant eplikınt BAŞVURAN
122 Application eplikeyşın BAŞVURU
123 Apply eplay 1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK
124 Appoint eppoint ATAMAK
125 Appointment eppointmınt 1.RANDEVU 2.ATAMA
126 Appreciate eprişieyt MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK
127 Approach eproç 1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ
128 Approve epruv ONAYLAMAK
129 Approximate eproksimıt YAKLAŞIK OLARAK
130 Apricot eprikot KAYISI
131 April eyprıl NİSAN
132 Archbishop arçbişıp BAŞPİSKOPOS
133 Architect arkitekt MİMAR
134 Architecture arkitekçır MİMARİ
135 Area eriya ALAN, BÖLGE
136 Argue argüu TARTIŞMAK
137 Argument argümınt TARTIŞMA
138 Arise erayz KALKMAK, YÜKSELMEK
139 Aristocrat eristokrat ARİSTOKRAT
140 Arm arm KOL, SİLAH
141 Armchair armçeir KOLTUK
142 Armour armır ZIRH
143 Army armi ORDU
144 Around eraund 1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE
145 Arrange ereync DÜZENLEMEK, AYARLAMAK
146 Arrest erest TUTUKLAMAK
147 Arrival erayvıl VARIŞ
148 Arrive erayv VARMAK
149 Arrow erov OK
150 Art art SANAT
151 Article artikl 1.MAKALE 2.EŞYA
152 Artificial artifişıl YAPAY
153 Artist artist SANATÇI
154 As ez 1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK
155 Ash KÜL
156 Ashamed eşeymd UTANMIŞ
157 Aside esayd BİR YANDA
158 Ask esk SORMAK, İSTEMEK
159 Asleep esliip UYKUDA
160 Ass es 1.EŞEK 2.APTAL
161 Assembly esembli 1.MONTAJ 2.OTURUM
162 Assist esist YARDIM ETMEK
163 Assistant esistınt YARDIMCI
164 Associate esoşieyt İLGİLENMEK, BİRLEŞTİRMEK
165 Assume esuym VARSAYMAK
166 Astonish estoniş ŞAŞIRMAK (bir kimseye)
167 At et DE..DA  eki
168 Atmosphere etmosfiır HAVAKÜRE, ATMOSFER
169 Attach eteç BİRLEŞTİRMEK
170 Attack etek SALDIRMAK, ATAK
171 Attempt etempt DENEMEK
172 Attend etend KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK
173 Attention etenşın DİKKAT
174 Attitude etitüud YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR
175 Attractive etrektiv ÇEKİCİ
176 August ogust AĞUSTOS
177 Aunt aant TEYZE, HALA
178 Autumn otumn SONBAHAR
179 Available eveylıbl HAZIR, SERBEST, BOŞTA
180 Avenue evenyu CADDE
181 Average evirıç ORTALAMA
182 Avoid evoid KAÇINMAK
183 Awake eveyk UYANIK
184 Aware eveyr BİLGİLİ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK
185 Away evey BURADAN, BURADA DEĞİL
186 Awful oful KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ
187 Axe eks BALTA
188 Baby beybi BEBEK
189 Back bek 1.ARKA 2.SIRT
190 Backbone bekbon 1.SIRT KEMİĞİ 2.BİR İŞİN TEMELİ
191 Background bekraund 1.FON, GERİ PLAN 2.TEMEL
192 Backward bekvörd GERİYE DOĞRU
193 Bad bed KÖTÜ
194 Badly bedli 1.KÖTÜ 2.ÇOK FAZLA
195 Bag beg ÇANTA
196 Baggage begıc BAGAJ
197 Bake beyk PİŞİRMEK
198 Baker beykır FIRINCI
199 Balance belıns 1.DENGE 2.BAKİYE
200 Balcony belkıni BALKON

 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol