ücretsiz ingilizce

ingilizce kelimeler4

İngilizce Kelimeler4


İngilizce'de en çok Kullanılan 1000 kelime.

601 December dısembır ARALIK (ayı)
602 Decide disayd KARAR VERMEK
603 Decision dısijn KARAR
604 Declare dikleır AÇIKLAMAK
605 Decorate dekıreyt DÖŞEMEK, DEKORE ETMEK
606 Deed diid 1.EYLEM  2.TAPU
607 Deep diip DERİN
608 Deer diır GEYİK
609 Defeat dıfiit KAYBETMEK (oyunda,savaşta,vs.)
610 Defence difens SAVUNMA, DEFANS
611 Defend difend SAVUNMAK
612 Definite defınit KESİN, BELİRLİ
613 Degree dıgrii DERECE
614 Delay dıley GECİKTİRMEK, ERTELEMEK
615 Delicate delikıt NAZİK
616 Delicious dılişıs LEZZETLİ
617 Delight dılayt HOŞNUTLUK
618 Delightful dılaytful HOŞNUT EDİCİ
619 Deliver delivır DAĞITMAK, DAĞITIM
620 Demand dimend İSTEK, TALEP, İHTİYAÇ
621 Demolish dımoliş YIKMAK, PARÇALAMAK
622 Demonstrate demonstreyt AÇIKÇA GÖSTERMEK, DEMONSTRE ETMEK
623 Demonstration demonstreyşın GÖSTERİ
624 Dentist dentist DİŞÇİ
625 Deny dınay İNKAR ETMEK, YALANLAMAK
626 Depart dıpart AYRILMAK
627 Department dıpartmınt BÖLÜM;DEPARTMAN
628 Depend dıpend BAĞIMLI OLMAK, İHTİYACI OLMAK
629 Deposit dıpozıt DEPOZİT
630 Depress dıpres BUNALTMAK
631 Depth depth DERİNLİK
632 Describe dıskrayb TANIMLAMAK, BETİMLEMEK
633 Desert dezırt 1.ÇÖL 2.TERK ETMEK(haksız yere)
634 Deserve dızörv HAKKETMEK, LAYIK OLMAK
635 Design dızayn DİZAYN
636 Desire dızayr ARZU
637 Desk desk SIRA;MASA
638 Despair dıspeır ÜMİTSİZLİK
639 Dessert dızört TATLI (yiyecek)
640 Destroy dıstroy YIKMAK
641 Destruction dıstrakşın YIKIM
642 Detail diteyl AYRINTI, DETAY
643 Determined dıtörmind AZİMLİ
644 Develop dıvelop GELİŞMEK, BÜYÜMEK, RESİM BASMAK
645 Development dıvelopmınt GELİŞME
646 Devil devl ŞEYTAN
647 Dial dayıl 1.GÖSTERGE 2.TELEFON ETMEK
648 Diamond daymınd 1.ELMAS 2.KARO (kağıt oyunlarında)
649 Diary dayri GÜNLÜK, AJANDA
650 Dictator dıkteytır DİKTATÖR
651 Dictionary dikşınri SÖZLÜK
652 Die day ÖLMEK
653 Difference difrıns AYIRIM, FARK
654 Different dıfrınt FARKLI
655 Difficult dıfıkılt ZOR
656 Dig dig KAZMAK
657 Dinner dinır AKŞAM YEMEĞİ
658 Diploma dıploumı DİPLOMA
659 Diplomat dıplımat DİPLOMAT
660 Direct dırekt 1.DİREKT 2.YÖNLENDİRMEK, YOL VERMEK
661 Direction dırekşn YÖN
662 Director dırektır DİREKTÖR
663 Dirt dört KİR
664 Dirty dörti KİRLİ
665 Disadvantage disadvantıc DEZAVANTAJ
666 Disagree disıgrii ANLAŞAMAMAK, UYUŞMAMAK
667 Disappear disıpiır GÖZDEN KAYBOLMAK
668 Disappoint disıpoint HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAK
669 Disc disk DİSK
670 Disc-Jockey disk cokey DİSCOKEY
671 Discipline disiplin DİSİPLİN
672 Discover diskavır KEŞFETMEK
673 Discuss dıskas TARTIŞMAK
674 Disease diziiz HASTALIK
675 Dish diş 1.TABAK ÇANAK,BULAŞIK 2.ÖZEL YEMEK
676 Dismiss dismis KOVMAK, YOL VERMEK, SAL VERMEK
677 Disobey disıbey İTAAT ETMEMEK
678 Display displey GÖSTERMEK
679 Dispose dispouz ATMAK, BIRAKMAK, ORTAYA ÇIKARMAK
680 Dispute dıspüut ANLAŞMAZLIK
681 Distance distıns UZAKLIK
682 Distant distınt UZAK
683 Distinct distinkt AÇIK, ÖZEL, FARKLI
684 Distinguish distinguwiş AYIRT ETME ( bir özelliğinden dolayı )
685 Distribute distribüut DAĞITMAK
686 District distrikt BÖLGE (toprak,ülke)
687 Disturb distörb RAHATSIZ ETMEK
688 Divide divayd BÖLMEK, PAYLAŞTIRMAK
689 Division divijn BÖLÜM
690 Dizzy dizi BAŞ DÖNMESİ
691 Do do YAPMAK
692 Dock dok 1.TERSANE(gemi) 2.SANIK İSKEMLESİ 3.DOK
693 Doctor daktır DOKTOR
694 Document dokümınt DOKÜMAN
695 Dog dog KÖPEK
696 Doll dol OYUNCAK BEBEK
697 Domestic dımestik EVCİL, EVE AİT, İÇSEL
698 Donkey donki EŞEK
699 Door door KAPI
700 Double dabl ÇİFT
701 Doubt daut 1.ŞÜPHE 2.EMİN OLMAMAK
702 Down daun AŞAĞISI
703 Draw drov 1.ÇİZMEK (resim) 2.ÇEKMEK (çekmece)
704 Dreadful dredfl KORKUNÇ, KÖTÜ
705 Dreadfully dredfıli ÇOK
706 Dream driim DÜŞ, HAYAL, RÜYA, RÜYA GÖRMEK
707 Dress dres 1.GİYSİ  2.GİYİNMEK
708 Drill dril 1.DELMEK  2.(tekrar tekrar) ÖĞRETMEK
709 Drink drink İÇMEK
710 Drive draıv ARABA KULLANMAK, SÜRMEK
711 Drop drop 1.DÜŞÜRMEK, DÜŞMEK, BIRAKMAK  2.DAMLA
712 Drug drag İLAÇ, UYUŞTURUCU
713 Drunk drank SARHOŞ
714 Dry dray 1.KURU 2.KURUMAK
715 Due düu KADAR, VADE( borç )
716 Dull dal 1.APTAL 2.KAPALI,SIKICI
717 Dust dast TOZ
718 Duty düuti 1.GÖREV  2.GÜMRÜK VERGİSİ
719 E.G. i ci ÖRNEĞİN (kısaltılmışı)
720 Each iiç HER, HER BİRİ
721 Eager iigır İSTEKLİ
722 Ear iır KULAK
723 Early örli ERKEN
724 Earn örn PARA KAZANMAK
725 Earnest örnıst CİDDİ
726 Earth örth 1.DÜNYA  2.TOPRAK  3.TOPRAK PARÇASI
727 Ease iiz KOLAYLIK
728 East iist DOĞU
729 Easy iizi KOLAY
730 Eat iit YEMEK YEMEK
731 Echo ekou EKO, AKİS
732 Economical ikınomikl EKONOMİK
733 Edge ec KENAR
734 Editor editır EDİTÖR
735 Educate ecukeyt EĞİTİM
736 Effect ıfekt ETKİ
737 Efficient ıfışınt ETKİN, İYİ ÇALIŞAN
738 Effort efıt EFOR
739 Egg eg YUMURTA
740 Either.....Or.... aydır ... or YA.....YA.....
741 Elastic ılestik ELASTİK
742 Elbow elbou DİRSEK
743 Elder eldır YAŞLI (daha yaşlı)
744 Elect ılekt SEÇMEK
745 Election ılekşın SEÇİM
746 Electricity ılektrisiti ELEKTRİK
747 Elegant elıgınt ŞIK
748 Elementary elımentri TEMEL, BAŞLANGIÇ İÇİN
749 Elephant elıfınt FİL
750 Else els DAHA, BAŞKA
751 Elsewhere elsver BAŞKA BİR YER
752 Embassy embısi BÜYÜKELÇİLİK
753 Emerge ımörc ÇIKMAK
754 Emergency ımörcınsi ACİL DURUM
755 Emigrate emıgreyt GÖÇMEN (kendi ülkesinden göçen)
756 Employ ımploy ÇALIŞTIRMAK (parayla adam çalıştırmak)
757 Employee ımployi ÇALIŞTIRILAN ADAM
758 Employer ımployır İŞVEREN
759 Employment ımploymınt İŞ
760 Empty empti BOŞ
761 Enclose ınklouz KAPATMAK, ETRAFINI KAPATMAK
762 Encourage ınkarıc CESARETLENDİRMEK
763 End end SON, BİTİRMEK
764 Enemy enımi DÜŞMAN
765 Energy enırci ENERJİ
766 Engage engeyc 1.NİŞANLAMAK  2.İŞ VERMEK
767 Engine encin MAKİNE
768 Enjoy ıncoy EĞLENMEK
769 Enough inaf YETER
770 Enter enter GİRMEK
771 Enterprise entıprayz GİRİŞİM
772 Entertain entıteyn AĞIRLAMAK (konukları)
773 Entertainment entıteynmınt EĞLENCE
774 Entrance entrıns GİRİŞ
775 Envelope ınvılop ZARF
776 Equal ikuıl EŞİT
777 Equality ikualiti EŞİTLİK
778 Erect irekt KALDIRMAK
779 Error erır HATA
780 Escalator eskıleytır YÜRÜYEN MERDİVEN
781 Escape ıskeyp KAÇMAK
782 Especial ıspeşl ÖZEL, ÖNEMLİ
783 Essential ısenşıl TEMEL, ÇOK ÖNEMLİ
784 Establish ıstabliş KURMAK ,İNŞA ETMEK
785 Estimate estımeyt TAHMİN ETMEK (hesaplayarak)
786 Even ivın 1.HATTA 2.ÇİFT,BERABERE,DÜZGÜN
787 Evening ivning AKŞAM
788 Event ivent OLAY
789 Eventually ivençuıli SONUNDA, NİHAİ
790 Ever evır HERHANGİ BİR ZAMAN
791 Every evri HER
792 Evil ivl KÖTÜ
793 Exact ıgzekt TAM
794 Exactly ıgzekli KESİN OLARAK
795 Exaggerate ıgzacıreyt ABARTMAK
796 Examine ıgzamin İNCELEMEK, SINAV VERMEK
797 Example ıgzempl ÖRNEK
798 Excellent eksılınt ÇOK İYİ
799 Except ıksept DIŞINDA, HARİÇ
800 Exception ıksepşın İSTİSNA

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol