ücretsiz ingilizce

ingilizce kelimeler3

İngilizce Kelimeler3


İngilizce'de en çok Kullanılan 1000 kelime.

401 Ceremony serımıni SEREMONİ
402 Certain sörtın KESİN,BELİRLİ,  EMİN OLMAK
403 Certainly sörtınli KUŞKUSUZ
404 Certificate sertıfıkeyt SERTİFİKA
405 Chain çeyn ZİNCİR
406 Chair çeır İSKEMLE
407 Chairman çeırmen YÖNETİM KURULU BAŞKANI
408 Chalk çolk TEBEŞİR
409 Challenge çalınc MEYDAN OKUMA
410 Champion çempiın ŞAMPİYON
411 Championship çempiınşip ŞAMPİYONA
412 Chance çens ŞANS, FIRSAT
413 Change çeync 1.DEĞİŞMEK  2.DEĞİŞİM 3.BOZUK PARA
414 Character kerıktır KİŞİLİK
415 Charge çarc 1.DOLDURMAK 2.MASRAFA YAZMAK
416 Charm çarm ÇEKİCİLİK
417 Charming çarming ÇEKİCİ
418 Chatter çetır GEVEZELİK YAPMAK
419 Cheap çiip UCUZ
420 Cheat çiit 1.HİLECİ 2.HİLE YAPMAK, KOPYA ÇEKMEK
421 Check çek KONTROL ETMEK
422 Cheer çiır 1.NEŞE 2.COŞTURMAK
423 Cheese çiiz PEYNİR
424 Chemical kemıkl KİMYASAL
425 Cherry çeri KİRAZ
426 Chess çes SATRANÇ
427 Chewing-Gum çuving gam SAKIZ
428 Chicken çikın PİLİÇ
429 Chief çif ŞEF
430 Child çayld ÇOCUK
431 Childhood çayldhuud ÇOCUKLUK
432 Chin çin ÇENE
433 Choose çuz SEÇMEK
434 Christian krisçın HIRİSTİYAN
435 Church çörç KİLİSE
436 Cigarette sigıret SİGARA
437 Cinema sinıma SİNEMA
438 Circle sörkl 1.ÇEMBER  2.GRUP (ÇEVRE)
439 Circular sörkulır YUVARLAK, ÇEMBERSEL, SİRKÜLER (imza v.b)
440 Circumstances sörkımstansıs DURUM, VAZİYET
441 Circus sörkıs SİRK
442 Citizen sitizn YURTTAŞ
443 City siti KENT;SİTE
444 Civic sivik 1.KENTE AİT 2.'CIVIC DUTY': YURTTAŞLIK GÖREVİ
445 Civil sivl SİVİL
446 Claim kleym İLERİ SÜRMEK, SAVLAMAK
447 Clasp klasp SIKICA TUTMAK
448 Class klas SINIF
449 Classic klesik KLASİK
450 Clean kliin 1.TEMİZLEMEK 2.TEMİZ
451 Clear kliır 1.AÇIK, BERRAK, ANLAŞILAN  2.(ortalığı) TOPLAMAK
452 Clerk klark MEMUR
453 Clever klevır AKILLI
454 Climb klaymb TIRMANMAK, YÜKSELMEK
455 Cloakroom kloukrum VESTİYER, TUVALET
456 Clock klok SAAT
457 Close klous YAKIN
458 Close klouz 1.SON 2.KAPALI 3.KAPATMAK
459 Clothes klouthz GİYSİLER (her zaman çoğuldur )
460 Cloud klaud BULUT
461 Club klab 1.KLÜP 2.(kağıt oyunlarında) SİNEK
462 Coach kouç 1.ANTRENÖR 2.YOLCU VAGONU 3.ŞEHİRLERARASI OTOBÜS
463 Coal kol KÖMÜR
464 Coat kout PALTO
465 Cobweb kobveb ÖRÜMCEK AĞI
466 Coconut kokonat HİNDİSTAN CEVİZİ
467 Coffee kafi KAHVE
468 Coffin kofin TABUT
469 Coin koin MADENİ PARA
470 Cold kould SOĞUK
471 Collar kolır YAKA, TASMA
472 Collect kolekt TOPLAMAK
473 Colour kalır RENK
474 Comb kom TARAK
475 Come kam GELMEK
476 Comfort kanfırt KONFOR ,RAHAT
477 Comfortable kanfırtıbıl KONFORLU
478 Command komand KUMANDA ETMEK
479 Commence kımens BAŞLAMAK
480 Commercial kımörşıl 1.TİCARİ 2.REKLAM ( filmi )
481 Common kamın 1.AVAM, BASİT, SADE 2.ORTAK ,MÜŞTEREK
482 Community komüniti TOPLUM
483 Company kampany 1.ŞİRKET, KUMPANYA 2.BERABERLİK, ARKADAŞLIK
484 Comparatively kımpırativli MUKAYESELİ OLARAK
485 Compare kımpeyr MUKAYESE ETMEK
486 Compass kampıs 1.PUSULA  2.PERGEL
487 Compete kımpiit YARIŞMAK
488 Competition kompitişn 1.YARIŞMA 2.REKABET
489 Complain kımpleyn YAKINMAK, ŞİKAYET ETMEK
490 Complete kımpliit BÜTÜN, TÜM, TAMAMI, BİTMİŞ
491 Compliment komplimınt İLTİFAT, KOMPLİMAN, HEDİYE
492 Compound kompaund BİRLEŞİK, BİLEŞİK
493 Concern konsörn 1.İLGİLENDİRMEK  2.ÜZÜLMEK
494 Concert kansıt KONSER
495 Conclude konkluud 1.SONUCA ULAŞMAK 2.KARAR VERMEK
496 Condition kındişın DURUM, ŞART
497 Confess kınfes İTİRAF ETMEK
498 Confidence konfidıns GÜVEN
499 Confuse kınfüuz (kafası) KARIŞMAK, ŞAŞIRMAK
500 Congratulate kongraçuleyt KUTLAMAK
501 Connect konekt BİRLEŞTİRMEK
502 Conquer konkuır İŞGAL ETMEK
503 Conscience konşıns VİCDAN, BİLİNÇ
504 Conscious konşıs BİLİNÇLİ
505 Consider konsidır 1.GÖZ ÖNÜNE ALMAK  2.DÜŞÜNMEK
506 Consideration konsidıreyşın DÜŞÜNÜŞ, TARTIŞ
507 Consist kınsist OLUŞMAK
508 Consul konsl KONSOLOS
509 Consult kınsalt DANIŞMAK
510 Consultation konslteyşın TOPLANTI, KONSÜLTASYON
511 Contain konteyn KAPSAMAK
512 Container konteynır KAP
513 Content kontent TATMİN OLMUŞ
514 Contents kontents İÇERİK
515 Continuous kontinuıs SÜREKLİ
516 Contrary kontrıri TERSİNE, ZIDDINA
517 Contrast kıntrast KARŞILAŞTIRMAK
518 Control kontroul KONTROL ETMEK, YÖNETMEK
519 Convenience konvinyıns UYGUNLUK, KOLAYLIK
520 Convenient konvinyınt ELVERİŞLİ, UYGUN
521 Conversation konverseyşın SÖYLEŞİ
522 Cook kuuk 1.AŞÇI 2.YEMEK PİŞİRMEK
523 Cool kuul 1.SERİN 2.SERİNLETMEK, SOĞUTMAK
524 Cop kap POLİS
525 Copper kapır BAKIR
526 Copy kopi KOPYALAMAK, TAKLİT ETMEK
527 Corn korn 1. EKİN, MISIR 2.NASIR (tread on someone~s corns)
528 Corner kornır KÖŞE
529 Correct korekt 1.HATASIZ  2.DÜZELTMEK
530 Cost kost MALİYET,  MAL OLMAK
531 Costly kostli PAHALI
532 Cottage kotıc KÖY EVİ
533 Cotton kotn PAMUK
534 Cough kof ÖKSÜRMEK
535 Council kaunsl KONSEY
536 Count kaunt SAYMAK
537 Country kantri 1.ÜLKE  2.KIRLIK ALAN
538 Couple kapıl 1.ÇİFT (karı-koca v.b)  2.BİR KAÇ
539 Courage karıc CESARET
540 Course kors 1.GİDİŞAT  2.KURS
541 Court kort 1.MAHKEME  2.KORT
542 Cousin kazn KUZEN
543 Cover kavır KAPLAMAK
544 Cow kau İNEK
545 Coward kauırd KORKAK
546 Crack krek KIRMAK
547 Crash kreş ÇARPIŞMAK (sertçe), ÇARPIŞTIRMAK
548 Crazy kreyzi ÇILGIN
549 Cream kriim 1.KREMA  2.KREM  3.KİRLİ BEYAZ
550 Creation krieyşın YARATIŞ
551 Creature kriiçır YARATIK
552 Crime kraym SUÇ
553 Criminal kriminl SUÇLU (yasa önünde)
554 Criticize kritisayz ELEŞTİRMEK
555 Crop krop ÜRÜN (toprak ürünü)
556 Cross kros 1.KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK,ÇAPRAZLAMA GİTMEK 2.HAÇ
557 Crossing krosing GEÇİT
558 Crossroads krosroudz KAVŞAK
559 Crowd kraud KALABALIK
560 Crown kraun TAÇ
561 Cruel kruıl ZALİM
562 Cruise kruuz 1.DENİZ GEZİSİ  2.KITALARARASI SİLAH
563 Crush kraş KIRMAK (basarak)
564 Cry kray BAĞIRMAK, AĞLAMAK
565 Cube küub KÜP
566 Cucumber küukambır HIYAR
567 Cultivate kaltıveyt TOPRAKLA UĞRAŞMAK
568 Culture kalçır KÜLTÜR
569 Cup kap 1.FİNCAN  2.KUPA
570 Cure küur İYİLEŞTİRMEK, TEDAVİ, İŞLEM
571 Curiosity küriositi MERAK
572 Curious küriyıs 1.MERAKLI 2.OLAĞANDIŞI
573 Curl körl KIVIRMAK
574 Current karınt 1.AKIM 2.CARİ 3.KUR
575 Curse körs LANET
576 Curtain körtn PERDE
577 Curve körv EĞRİ
578 Custom kastım GELENEK
579 Customer kastımır ALICI, MÜŞTERİ
580 Customs kastımz GÜMRÜK
581 Cut kat KESMEK
582 Cycle saykl BİSİKLET, TUR
583 Dad ded BABA
584 Daily deyli GÜNLÜK
585 Dam dem BARAJ
586 Damp demp NEMLİ
587 Dance dens DANS
588 Danger deyncır TEHLİKE
589 Dangerous deyncrıs TEHLİKELİ
590 Dare deyr 1.CESARETLİ OLMAK,CÜRET GÖSTERMEK 2.MEYDAN OKUMAK
591 Dark dark 1.KARANLIK 2.KOYU 3.SİYAH TENLİ
592 Dash deş 1.FIRLAMAK ANİDEN KOŞMAK  2.'-'işareti
593 Date deyt GÜNÜN TARİHİ
594 Daughter dotır KIZ ÇOCUK
595 Day dey GÜN
596 Dead ded ÖLÜ
597 Deal diıl ALIP SATMAK (ticari), İŞ YAPMAK
598 Dear diır 1.SEVGİLİ, SEVİLEN  2.PAHALI
599 Death deth ÖLÜM
600 Deceive dısiiv KANDIRMAK

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol