ücretsiz ingilizce

may might

May MightMAY MIGHTMay ve might geniş ve gelecek zaman için kullanılabilir. Ancak ikinci ve üçüncü tip şart cümleleri ile fiili past olan bir ana cümlecikten sonra gelen bir yardımcı cümlecikte might zorunlu olarak kullanılır.
Şimdiki / geniş zamanda veya gelecekte olması muhtemel vaka ya da eylemler hakkında konuşmak için kullanılabilirler. Ayrıca izin talep etmek için yapılan soru yada rica cümlelerinde ve izin vermede kullanılabilirler.

Examples (Örnekler):

If you drive faster, we may get there by 3 p.m.
(Eğer daha hızlı gidersen, saat 3'e kadar oraya varabiliriz.)

The train may be late. (Tren gecikebilir.)

She told me that they might be at home at 8.
(Saat 8'de evde olabileceklerini söyledi.)

What he says might be true. Who knows? (Söylediği doğru olabilir. Kim bilir?)

 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=