ücretsiz ingilizce

wish and if only

Wish and If Only

Wish - If onlyWish - tümcecikleri

a) Özne + wish + özne + eylem (V2) + tümleç
I wish I knew Italian.  Keşke İtalyanca bilsem.
He wishes he went to Istanbul.  İstanbul'a gelmeyi istiyor.

b) Özne + wish + özne + eylem (past perfect) + tümleç
I wish my son had passed the exam.  Keşke oğlum sınavını başarmış olsaydı.
She wishes she could have bought a house at the seaside. 
Deniz kıyısında bir ev alabilmiş olmayı istiyor.


c) If only + özne + yüklem + tümleç
If only we had more money.  Keşke daha çok paramız olsa.
If only next week would come.  Keşke gelecek hafta gelmiş olsa.

Not:
Bu yapılarda wish veya if only'den sonra gelen geçmiş zaman yapısının şimdiki zamanda bir dileği; past perfect (had + V3) zamanın ise geçmiş zamana ilişkin dileği anlattığı anımsanmalıdır.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=