ücretsiz ingilizce

present perfect passive

Present Perfect Passive

 

(Şimdiki Bitmiş Zamanın Edilgen Yapısı)

Bir fiilin edilgen çatı, halli esas olarak cümleye to be fiilini sokmak ve ana fiilin (past participle geçmiş zaman ortacı) yani üçüncü şeklini bunun yanında kullanarak meydana getirilir.


ACTIVE VOICE
Giovanni has helped Lt Jorge

PASSIVE VOIVE
Jorge has been helped by Lt Giovanni


Active Voice : (Etken Yapı)
Giovanni has helped Jorge (Giovanni Jorge'ye yardım etti.)

Passive Voice: (Edilgen Yapı)
Jorge has been helped by Giovanni.
(Jorge'e Giovanni tarafından yardım edildi.)

Görüldüğü gibi edilgen çatıda etken çatıdaki özneler kullanılmamıştır. Bu konuya dikkat edilmelidir. İngilizce'de edilgen çatı, bir eylemi yapan kişi veya kişiler önemli olmayıp yapılan fiil ve bunun sonucu önemli olduğu zaman kullanılır. Yani bir işi yapan değil , yapılan iş önemli olduğu zaman edilgen çatı kullanılmalıdır.

Etken: My father has whitewashed our house.
(Babam evimizi boyadı (badana yaptı)

Edilgen çatı: Our house has been whitewashed. (Evimiz badana edildi)
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=