ücretsiz ingilizce

should ought to

Should, Ought to

Should, Ought to


(-meli, -malı)

Her ikisi de tavsiye ve öneri anlamında kullanılır. Bütün şahıslarla kullanılırlar. Should'un olumsuz ve soru biçimi vardır. Ought to olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılmaz.

You should see a doctor. (Bir doktora görünmelisin.)
He ought to see a doctor. (Bir doktora gitmeli.)
Ali should do his homework. (Ali ödevini yapmalı.)
The light is yellow. We ought to slow down. (Işık sarı. Yavaşlamalıyız.)
We shouldn?t go out. It is raining. (Dışarı çıkmamalıyız. Yağmur yağıyor.)
Should she write it again? (Onu tekrardan yazması gerekir mi?)
Cadet Burç should do his homework again. (Öğrenci Burç ödevini yeniden yapmalı.)Should : shall geçmiş zaman past halidir, Bu past hali sadece nakledilen sözlerde kullanılır.

He said he should eat the cake. (keki yiyeceğini söyledi.)


Should ile bir eylemin yapılmasının doğru bir davranış, bir görev olduğu anlamını vermek içinde kullanılır. Bu anlamda -ought to- ile aynı anlamdadır

you ought to help your elders. (büyüklerinize yardım etmelisiniz.)
you Should help your elders. (büyüklerinize yardım etmelisiniz.)

Should+Have+V3 , bu yapıda doğru bir davranış veya bir görevin yapılmamış olduğunu ifade etmek için kullanılır.

He should have helped his elders. (O, Büyüklerine yardım etmiş olmalıydı.)

In case yapısında kullanılan should, eylemin olma ihtimalinin çok düşük olduğu alamını verir.

I'll shut the window In case it should rain.
(Pencereyi kapatacağım, yağmur yağabilir diye.)

If I were you ( senin yerinde olsaydım) bu yapıda -should- kullanılır.

I fI were you, I should go with them. (yerinde olsaydım, onlarla gidersim.)
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=