ücretsiz ingilizce

used to ve would

Used to and Would

Used to ve WouldUse(-erdi, -ardı)

Bu yardımcı fiil geçmişte düzenli olarak yapılmış olan ama şimdi yapılmayan eylemleri ya da geçmişte varolmuş olan ama şimdi artık varolmayan durumları anlatmak için kullanılır. İçinde used to kullanılmış olan cümlede bahsi geçen eylemin artık yapılmadığını ifade etmek için ayrıca artık (anymore) kullanılmaz. Fakat anlam kendiliğinden, bahsi geçen eylemin artık yapılmadığı şeklinde oluşur. Aslında used to yapısı Past Tense'de ifade edilmiştir. Cümle soruya çevrilmek istendiğinde Past Tense'nin yardımcı fiili did ile soru şekline dönüştürülür. Ama unutulmamalıdır ki yardımcı fiil did kullanıldığında fiil birinci hale dönüşecektir.

Olumlu cümlelerde :
özne + used to + fiil (V1) + diğer öğeler

Olumsuz cümlelerde :
özne + did not (didn't) use to + fiil (V1)+ diğer öğeler (tümleçler)

Soru cümlelerinde :
Did + özne + use to + fiil (V1)+ diğer öğeler

I used to be a student at that school five years ago.
(Beş yıl önce bu okulda öğrenciydim.)
(Bu cümleden, kişinin artık o okulda öğrenci olmadığı anlaşılır.)

My brother used to smoke when he was young.
(Kardeşim gençken sigara içerdi.) (Ama artık içmiyor.)

I used to play football when I was at high school.
(Lisedeyken futbol oynardım.)

I didn't use to be a waiter at this restaurant last year.
(Geçen yıl bu restoranda garson değildim.) (Ama şimdi garsonum.)

Jack didn't use to wear a suit when he was a student.
(Jack öğrenciyken takım elbise giymezdi.)

My sister didn't use to know much about animals before she watched documentaries.
(Kız kardeşim belgesel seyretmeden önce, hayvanlar hakkında çok şey bilmezdi.)

Did you use to help your father when he was working on his car?
(Baban arabasında çalışırken ona yardım eder miydin?)

Did Fred use to travel by bus or by train when he was working in your company? (Fred sizin şirkette çalışırken otobüsle mi yoksa trenle mi seyahat ederdi?)

Who used to cook when you were married?
(Siz evliyken yemekleri kim yapardı?)


Would (-erdi, -ardı)

Bu yardımcı fiil used to gibi geçmişte düzenli olarak yapılan eylemleri anlatmak için kullanılır. Bu eylemlerin artık yapılmadığı gibi bir anlam vurgusu yoktur. Bu yüzden geçmişte varolup şimdi varolmayan durumların ifadesinde would kullanılamaz. Yani, be ve live gibi fiillerle kullanılamaz. Bu fiillerle sadece ?used to kullanılabilir.

When they were children, they would get up early and go for a swim.
(Onlar çocukken, erken kalkar ve yüzmeye giderlerdi.)

Whenever I was bored, I would go to the mountains.
(Her ne zaman canım sıkılsa dağlara giderdim.)

My grandfather was a generous man. He would share what he had with everyone else.
(Büyükbabam cömert bir adamdı. Sahip olduğu şeyleri başkalarıyla paylaşırdı.)

Yukarıdaki cümlelerde would yerine used to da kullanılabilir. Ancak anlamda bir farklılık olur. Used to artık yapılmadığı ifade ederken, would belki de halen yapıldığını ifade eder.
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=