ücretsiz ingilizce

past perfect tense

The Past Perfect Tense / (Geçmiş Zaman Öncesi)

Türkçeye -mişli geçmiş zaman olarak çevrilebilir. Geçmişte yapılmış iki işten daha önce yapılmış olan olayları ve geçmişte belli bir ana dek sürmüş işleri anlatmakta ve ayrıca dolaylı anlatımlarda da kullanılır.
Örnek: Burak said he had played tennis. (Burak tenis oynadığını söyledi)

Olumlu Şekli
Özne+had+fiilin 3.hali

I had been heped. (Yardım edilmiştim.)
It had been helped. (Yardım edilmişti.)

Olumsuz Şekli
Özne+had not+fiilin 3. hali

I hadn't been helped. (Yardım edilmemiştim.)
We hadn't been helped,(Yardım edilmemiştik.)

Soru Şekli
Had+Özne+fiilin 3.hali

Had I been helped? (Yardım edilmiş miydim?)
Had you been helped? (Yardım edilmiş miydiniz?)

Olumsuz Soru Şekli
Had not+Özne+fiilin 3 hali

Had I not been helped? (Yardım edilmemiş miydim?)
Had you not been helped? (Yardım edilmemiş miydiniz?)

Active Form
Subject+had+verb 3

She told me his name after he had left. (Ayrıldıktan sonra ismini bana söylemişti.)
They thanked me for What I had done. (Yaptıklarım için bana teşekkür ettiler.)


Passive Form
Subject+had+been+verb 3

When we arrived in İzmit, all the shops had been closed.
(İzmit'e vardığımızda, tüm dükkanlar kapatılmıştı.)
In six months, the house had not been repaired still.
(Altı ay içinde, ev hala tamir edilmemişti.)
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol