ücretsiz ingilizce

present perfect tense

The Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman)

 Bu zaman diliminde deneyimlerle ilgili konuşurken kullanılmaktadır. Olayları yaşadığımız ya da yaşamadığımız önemlidir, ne zaman yaşadığımız önemli değildir.
Örnekler:
Have you ever eaten sushi? (Hiç suşi yedin mi?)
I have been abroad four times. (4 kez yurt dışında bulundum.)
Katie has never broken a leg. (Katie bacağını hiç kırmadı.)

Not: Present Perfect Tense ile genellikle never ve ever kullanılmaktadır. Never, -Hiç- anlamına gelmektedir, olumsuz cümlelerde kullanılmaktadır. Ama never kullanılan cümleyi olumsuz yaptığından ayrıcı olumsuz yapan bir takı getirilmemelidir. Ever da -hiç- anlamına gelmektedir, soru cümlelerinde kullanılır."Sen hiç Washington"da bulundun mu?" gibi.

Present Perfect Tense geçmişte başlayan ve şu ana kadar devam eden olayları anlatmak için de kullanılmaktadır.
Örnekler:
How long have you been at this school?
(Ne kadar süredir bu okulda bulunmaktasın?)

I have been a teacher for more than six years.
(6 yıldan fazla öğretmen olarak bulunmaktayım.)

We haven"t seen Ashley since Sunday.
(Ashley i Pazar gününden beri görmedik.)


Not: Bir eylemin ne kadar süredir devam ettiğini söylerken since ya da for kullanırız. Since belli bir zaman,belli bir tarih ya da belli bir gün belirtildiğinde kullanılır. Pazartesi'den beri, 1984ten beri gibi. For ise tam kesin zaman belirtilmediğinde kullanılır. Bir kaç gündür, 4 yıldır gibi.

Present Perfect Tense aynı zamanda geçmişte meydana gelen ama sonucunu bugün de gördüğümüz olayları anlatmak için kullanılmaktadır.
Örnekler:
I have lost my wallet. - I don"t have it now.
(Cüzdanımı kaybettim - Şu an cüzdanım yok.)

Kerry has gone to South America. - He isn"t here now.
(Kerry Güney Amerika"ya gitti - şimdi burda değil.)

Have you finished your homework? - Is your homework ready?
(Ödevini bitirdin mi? - Şu an hazır mı?)

Not: Present Perfect Tense te geçmişte olup şu an sonucu görülen eylemler için sıklıkla just, already ve yet kullanılır.
JUST : Henüz, biraz önce, şimdi demektir, olumlu cümlelerde kullanılır.

I've just eaten my hamburger. (Hamburgerimi daha yeni yedim.)

ALREADY: Çoktan demektir, olumlu cümlelerde kullanılır.

Do you want a cup of coffee? (Bir fincan kahve ister misin?)
 - No, thanks. I"ve already had one. (Hayır, teşekkürler. Ben çoktan bir tane içtim.)
We"ve already had our breakfast. (Kahvaltımızı çoktan ettik.)
I"ve already done my homework. (Ödevimi çoktan yaptım.)

YET: Henüz, henüz demektir, olumsuz cümlelerde kullanılır.

They haven't finished their project yet. (Projelerini daha bitirmediler.)
Have you done your homework? (Ödevini yaptın mı?)
 - Not yet. (Henüz değil.)
Has the post arrived yet? (Posta daha gelmedi mi?)
Haven"t you got ready yet? Look at the time! (Hala hazır değil misin? Saate bak!)

How to form
(Cümle kuruluşu)


Present Perfect Tense'de cümle oluştururken, "have" ve "has" yardımcı fiilleri ile, ana fiilin üçüncü halini kullanıyoruz.(Fiillerin 2. ve 3. halleri Simple Past Tense'de)
Present Perfect - Positive Sentences

I have been to America. (Amerika"da bulundum.)
You have finished the exercise. (Alıştırmayı bitirdin.)
He has just gone home. (O, biraz önce evden çıktı.)
She has already had a holiday this year. (O bu yıl çoktan tatile çıktı.)
It has broken! (O kırıldı.)
We have seen this film before. (Bu filmi daha önce gördük.)
They have bought a new car. (Onlar yeni bir araba aldılar.)
I have worked as a secretary for seven years. (Yedi yıldır sekreter olarak çalışıyorum.)
The film hasn"t started yet. (Film henüz başlamadı.)
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol