ücretsiz ingilizce

simple past tense

The Simple Past Tense (Di'li Geçmiş Zaman)

Bu zaman Türkçeye "-di" olarak çevrilebilir. Genelde içinde bulunulan zamandan önce olup biten olayları anlatır. Ayrıca geçmişte aralıklarla yinelenmiş işleri anlatmada ve dolaylı anlatımlarda geniş zamanın yerine de kullanılır.

Bazı Zamanı Bildiren kelimeler
ago: önce
yesterday: dün
last: geçen
last week: geçen hafta

Olumlu Şekli
Özne+fiil(2.şekli)

We walked to the wood. (Biz ormana yürüdük.)
I spent a lot of money last year. (Geçen sene çok para harcadım.)
Hasan had a ball last week. (Hasan'ın geçen hafta topu vardı.)

Olumsuz Şekli
Özne+didn't+fiil(1.şekil)

Adem did not study his lesson. (Adem dersine çalışmadı.)
They didn't visit İstanbul last summer. (Onlar geçen yaz İstanbul'a gitmediler).
I didn't listen to news last night. (Geçen akşam haberleri dinlemedim.)
We didn't make a cake yesterday. (Dün kek yapmadık.)
The class didn't start at 9:45. (Ders saat 9:45 de başlamadı.)

Soru Şekli
Did+özne+fiil(1.şekli)

Did you play basketball last week? (Geçen hafta basketbol oynadın mı?)
Did she cook chicken? (Tavuğu pişirdi mi?)
Did they stay at home last night? (Geçen hafta evde mi kaldılar?)
Did the movie start at 9.00? (Film saat 9'da başladı mı?)

Yazım Kuralları
Sonu"-y" ile biten fiillerde (y kalkar)"-ied" takısı gelir. "y" den önce gelen harfin ünsüz olması gerekir.
study-studied (İncelemek,Çalışmak)
bury-buried (Defnetmek,Gömmek)

Last week, we all studied French. (Geçen hafta hepimiz Fransız'ca çalıştık.)
The soldiers buried their dead friends. (Askerler ölen arkadaşlarını defnettiler)

Sonu "e" ile biten fiillere sadece "-d" takısı gelir.
arrive-arrived (Varmak)

He arrived home last night. (Eve dün vardı.)
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol