ücretsiz ingilizce

present perfect continuous tense

The Present Perfect Continuous Tense (Süreklilik Bildiren Yakın Geçmiş Zaman)

Bu zaman, geçmiş bir tarihte başlayıp, konuşulan ana kadar devam etmiş ve gelecekte de devam edecek gibi görülen olayları anlatmakta kullanılır.

Bu zaman biçiminin kullanıldığı yerler:

Bu zaman kalıbı, Present Perfect Tense ile benzer bir özellik vardır. Present Perfect Continuous Tense kalıbını, geçmişte başlamış ve hala devam etmekte olan ya da çok kısa süre önce bitmiş ve etkisi hala devam eden olayları anlatırken kullanırız.

Örnek:
You look tired. (Yorgun görünüyorsun.)
 - Yes, I have been studying all night. (Evet, tüm gece boyunca ders çalışıyordum.)

Present Perfect Tense ile Continuous arasında kullanım açısından bazı farklılıklar olsa da, work ve live gibi bazı fiilerde iki tense'in kullanımı da aynıdır. Aşağıdaki her iki cümle de doğrudur.

I have been working in this company for four years.
(Dört yıldır bu şirkette çalışıyorum.)

I have worked in this company for four years .
(Dört yıldır bu şirkette çalışıyorum.)


They have been living in London for five years. (5 yıldır Londra’da yaşıyorlar)
They have lived in London for five years. (5 yıldır Londra’da yaşıyorlar)

Her iki tense’de de zaman ifadesi kullanılmayabilir. Fakat bu durumda Present Prefect Tense ile ifade edilen cümledeki eylemin sona ermiş olduğu anlaşılmalıdır.

I have been eating dinner.
(Akşam yemeğini yiyorum.)
Yemek yenmeye devam edilmektedir.
I have eaten dinner.
(Akşam yemeğini yedim.)
Yemek yeme sona ermiştir.

Bu zaman'da unutulmaması gereken şudur. Durağan fiiller, yani içinde herhangi bir eylem bulundurmayan fiiller (sahip olmak gibi) Present Perfect Continuous Tense ile kullanılamaz. Cümleye Present Perfect Continious Tense anlamını kazandırmak için Present Perfect Tense kullanılır.

Sam has been having his car for two years. Yanlış
Sam has had his car for two years. Doğru

Continuous tense’lerde kullanılmayan fiiller (want, like, know, vb.) Present Perfect Continuous tense’de de kullanılmaz.

SINCE ve FOR

Present Perfect Continuous tense ile birlikte sıklıkla "since" (-den beri) ve "for" (-dır)kullanılır. "Since"; bir başlangıç zamanını ifade etmek için kullanılır. "for"; ise aradan geçen süreyi ifade etmek için kullanılır.

He has painted three pictures since last month.
(O, geçen aydan beri üç resim yaptı.)
Hang has been teaching at the University since August.
(Hang  Ağustos ayından beri üniversitede öğretmektedir.)

The children have been watching TV since two o'clock.
(Çocuklar saat ikiden beri TV seyrediyorlar.)
Çocuklar TV seyretmeye saat 2'de başlamışlar.

I have lived in America for six years.
(Altı yıldan beri Amerika’da oturdum.)
The children have been watching TV for three hours.
(Çocuklar 3 saattir TV seyrediyorlar.)
Çocukların tv seyretmeye başlamasından itibaren 3 saat geçmiş)
They have been talking for the last hour. (Son iki saattir konuşuyorlar.)
She has been working at that company for two years.
(İki yıldır bu şirktte çalışmaktadır.)
RECENTLY ve LATELY (Son zamanlarda)

Present Perfect Continuous Tense aynı zamanda "beş dakika boyunca" gibi bir süreç belirtmeden de kullanılabilir. Bu zaman ifade eden kalıpları kullanmadığımızda cümlede "son zamanlarda" anlamı vardır ve daha geneldir. Anlamı kuvvetlendirmek için cümlelerimizde "recently" veya "lately" (son zamanlarda) gibi kelimeler kullanılır.

I have not met him recently. (Son zamanlarda onunla karşılaşmadım.)
Recently, I have been feeling really tired.
(Son zamanlarda kendimi gerçekten yorgun hissediyorum.)
In recent years, enflation has been falling down.
(Son yıllarda enflasyon düşüyor)

He has not shown up lately. (Son zamanlarda ortalıkta görünmüyor.)
She has been watching too much television lately.
(Son zamanlarda çok fazla TV seyrediyor.)PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE'TE CÜMLE KURULUMU

AFFIRMATIVE: OLUMLU CÜMLELER

Subject (Özne) + HAVE/HAS + Been + Ving
We are thirsty because we have been playing football.
(Susadık çünkü futbol oynuyorduk.)

I have been learning English for 6 years. (Altı yıldır İngilizce öğreniyorum.)

NEGATIVE: OLUMSUZ CÜMLELER

Subject (Özne) + HAVE/HAS NOT + Been + Ving
Has not been = Hasn’t been
Have not been = Haven’t been
I haven't been reading books for very long. (Uzun zamandır kitap okumuyorum.)

QUESTION: SORU CÜMLELERİ

HAVE/HAS + Subject (Özne) + Been + Ving

Yardımcı fiiller olan has veya have başa gelir, ardından özne ve been ve ardından fiil getirilerek soru kalıbı oluşturulur. (Eğer “ne, nerede, kim, niçin, ne zaman, ne kadar” gibi herhangi bir soru kelimesi kullanılacaksa, en başa o soru kelimesi getirilir, ardından yukarıda belirtilen sıralama uygulanır.)

How long have you been waiting the bus?
(Ne kadar süredir otobüs bekliyordunuz?)


Soru olumsuz ise, yardımcı fiil olumsuz yapılır.

I want to sleep. (Uyumak istiyorum.)
 - Haven’t you been sleeping for 9 hours? (9 saattir uyumuyor muydun?)

PRESENT CONTINUOUS TENSE (Şimdiki Zaman) ve PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Present Continuous Tense, konuştuğumuz anda devam eden bir işi anlatmakta kullanılır. Present Perfect Continuous'ta ise Tense kullandığımızda, şu anda süre gelen bir şeyin ne zaman başladığını yada ne kadardır devam ettiğini bildiririz.
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol