ücretsiz ingilizce

belirsiz hal

Belirteçler / Articles / A-An-TheArticles / a-an-the

A-an belirteçleri isimlerin önüne gelir.

Örnek
Bir grup insandan hiç ayrım yapmadan bir tanesini seçilir ise, bu seçilen kişi herhangi bir özelliği olmayan, bütün benzerleri içinden sadece herhangi biridir. Bir şey not almak için bir kimseden bir kalem istendiğinde, bu herhangi bir kalemdir. “a ve an” belirteçleri sadece isimlerin önüne gelir, sıfat veya fiillerin önüne kesinlikle gelmez. Ayrıca önlerine “a / an” belirteci gelen isimler mutlaka tekil olmalıdır, çoğul isimler “a / an” belirteci almaz. İsimler sessiz bir harf ile başlıyorsa önüne “a”, sesli bir harf ile başlıyorsa “an” belirteci getirilir. Sayılamayan isimlerin önüne "a / an" belirteci getirilmez.
a pencil bir kalem
a book bir kitap
a teacher bir öğretmen
an apple bir elma
an orange bir portakal

İngilizcede sesli ve sessiz harf kavramı kelimelerin sadece yazılışı ile değil okunuşuyla da ilgilidir.
Örnek
"university" kelimesinin ilk harfi sesli olduğu halde okunuşu "yunivörsiti" şeklinde olduğu için başına “a” belirteci gelir. Ya da "hour" kelimesinin ilk harfi sessiz olduğu halde "aır" şeklinde okunduğundan kelimenin başına “an” belirteci gelmesi gerekir.
a university bir üniversite
an hour bir saat


The
Belirli bir isimden bahsediliyorsa ‘the’ belirteci kullanılır. ”the” belirteci hem tekil hem de çoğul isimlerle kullanılabilir.

the book (kitap)
the books (kitaplar)

Give me a book. (Bana bir kitap ver.)
Give me the book.
(Bana kitabı ver.)

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol