ücretsiz ingilizce

zamirler

Zamirler / Subjective Pronouns


Belgisiz Zamirler ( Indefinite Pronouns )

Everybody, everything, somebody, something, anybody,anything, another, the other, the others,others,each other kelimelerinden oluşur.

Everybody / Everyone: Herkes
Everyone knows him. Herkes onu tanır.

Everything: Herşey
Everything has got a solution. Herşeyin bir çözümü vardır.

Somebody / Someone: Birisi
Everybody needs somebody. Herkesin birisine/birilerine ihtiyacı vardır.

Something: Birşey
Tell me something! Bana birşey söyle!

Anybody / Anyone: Herhangi biri (olumlu cümlelerde)/ Hiç kimse (olumsuz, soru cümlelerinde)
Anyone can do this. Herhangi biri bunu yapabilir.
Don’t tell this to anyone! Kimseye söyleme bunu!

Anything: Herhangi birşey (olumlu cümlelerde)/ Hiç birşey (olumsuz, soru cümlelerinde)
I don’t want anything. Hiç birşey istemiyorum.

Nobody / one: Hiç kimse (no kendisi olumsuz anlam katar fakat olumlu cümle yapısıyla kullanılır.)
No one can understands me. Kimse beni anlayamaz.

Nothing: Hiçbir şey
Nothing can compensate this. Hiçbir şey bunu telafi edemez.


İşaret Zamirleri ( Demonstrative Pronouns)
İşaret zamirleri "this , that, these, those” olmak üzere dört tanedir. Bu tür zamirler isimleri belirterek ismin yerine geçer. Bazen özne ile fiil arasına çoğu kez “by” edatıyla cümle sonunda kullanılırlar.

This ve these yer veya zaman olarak yakındaki isimlerin yerine geçer, that ve those ise yer veya zaman olarak uzaktaki isimlerin yerine geçer.
Örneğin bir çocuk hayal edin kocaman bir pasta görüyor ve onun için pasta harika demek yerine bu harika diyor. İşte pastayı kullanmadan işaret zamiri yardımıyla cümlesini kurabiliyor. This is wonderful! - Bu harika!

This (bu)
This is a car. (Bu bir arabadır.)
That (o,şu)
That is impossible. (O imkansız.)
These (bunlar)
These are my friends. (Bunlar benim arkadaşlarım.)
Those (onlar,şunlar)
Those are penguins . (Onlar penguenler.)

Not: İşaret zamirleri ile işaret sıfatları aynıdır. Aralarındaki fark işaret sıfatlarından sonra mutlaka isim gelmesi gerekmektedir. Oysa işaret zamirleri zaten ismin yerini doldurmak için kullanılır.

Örneğin:
That e-mail is not important. O e-posta önemli. ( burada that sıfattır- hangi e-posta o e-posta. Bu yüzden isimle beraber kullanılır.)

But this is important. Ama bu önemli. ( Burada this zamirdir e-postayı tekrar etmemize gerek kalmaz.)


Şahıs Zamirleri (Subject Pronouns)

İngilizce’de ilk olarak öğrenilmesi gereken temel kelimeler zamirlerdir. Bu kelimeler Türkçe'de olduğu gibi isimlerini yerine kullanılır ve "zamir" diye adlandırılır. Doğadaki her bir nesnenin mutlaka bu zamirler tarafından bir karşılığı vardır. Cümlenin "öznesi" konumundabaşta bulunurlar ve cümle içinde başka bir görevleri yoktur, yerleri asla değiştirilemez.
I ……. Ben
You … Sen,Siz
He ……. Erkekler için O
She ……Bayanlar için O
It ……. Cansız ve hayvanlar için O
We …… Biz
They … Onlar

İngilizce cümle yapısını incelediğimizde her zaman Subject (Özne) - Verb (Eylem) - Object (Nesne) ana formülüyle karşılaşırız. Bu formülde zamirler her zaman "S" konumundadır.

EXAMPLES

I am a teacher (Ben bir öğretmenim)
She is ill (O -kız- hastadır).
They are playing football. (Onlar futbol oynuyorlar.)
We are studying English. (Biz İngilizce çalışıyoruz.)


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol