ücretsiz ingilizce

kelime ezberleme teknigi

İngilizce Kelime Ezberleme Tekniğiİngilizce kelime ezberleme tekniği
digress: (daygres') konudan ayrılmak.
chasm: (kezım) derin yarık, kanyon. revenue: (rev'ınu) gelir, vergi geliri.
dungeon (dan'cın) zindan, hapishane. greedy: (gridi) obur, açgözlü.
sever: (sev'ır) ayırmak, koparmak. morsel: (mor'sıl) lokma.

Görsel Kelime : SEVER
sever: (sev'ır) ayırmak, koparmak.

SEVim ve ERsin adlı gençlerin birbirlerini sevdiklerini ve bu iki gencin bir kalp şekli çizerek içine isimlerinin baş harflerini SEV-ER şeklinde yazdıklarını düşünün. Bu iki genci AYIRMAK isteyen bir kişi ise bu kalp resmini bıçakla ikiye ayırarak SEV ve ER ifadelerini birbirinden ayırmıştır. Bu hayali olay size İngilizce "sever" kelimesinin anlamını hatırlatacaktır.

GREEDY
Görsel Kelime : GRİYDİ
greedy: (gridi) obur, açgözlü.

Yunanlıların haritalarında Türklere ait adaları GRİ renkte gösterdiklerini düşünün. Bunu gören bir Türkün, "AÇGÖZLÜ Yunanlıların haritalarında tüm Türk adaları GRİYDİ, sanırım adamların bu adalarda da gözü var" dediğini hayal edin. Bu ifadedeki GRİYDİ ve AÇGÖZLÜ ilişkisi size İngilizce "greedy" kelimesinin anlamını hatırlatacaktır.

DIGRESS
Görsel Kelime : TAY-GRES
digress: (daygres') konudan ayrılmak.

Aklınızda ana yol üzerinde yürüyen bir tay canlandırın. Resimde, bu ana yol üzerinde TAY GRES yağına basınca kayarak YOLDAN ÇIKMAKTADIR. Bu hayali olaydaki TAY-GRES ilişkisi size "digress" kelimesinin "ANA KONUDAN AYRILMAK" anlamına geldiğini hatırlatacaktır.

DUNGEON
Görsel Kelime: DAN ÇIN
dungeon (dan'cın) zindan, hapishane.

Dar bir ZİNDANda bulunan mahkumun zindandan geçen bir su borusuna metal bozuk parayla vurarak çıkardığı DAN ve ÇIN sesleriyle arkadaşlarıyla haberleştiğini hayal edin. HAPİSHANEdeki mahkumların tek eğlencelerinin bu şekilde çıkardıkları DAN ve ÇIN (dungeon) seslerinin olduğunu düşünün. Bu olay size İngilizce "dungeon" kelimesinin anlamının "ZİNDAN" olduğunu hatırlatacaktır.

CHASM
Görsel Kelime : KAZIM
chasm: (kezım) derin yarık, kanyon.

KAZIM (chasm) adında bir kişinin veya çocuğun kanyon bölgesinde gezerken veya oynarken DERİN BİR YARIĞA düştüğünü hayal edebilirsiniz. Hayali olaydaki KAZIM ismi size "chasm" kelimesinin "DERİN YARIK" anlamına geldiğini hatırlatacaktır.

MORSEL
Görsel Kelime : MOR SEL
morsel: (mor'sıl) lokma.

Gözlerinizi yumarak MOR SEL sularının azgın bir şekilde aktığını akli gözünüzle görmeye çalışın. Resimde dilenen adam, "Bu MOR SEL (morsel) beni bir LOKMAya muhtaç etti" demektedir. Bu hayali olay size "morsel" in LOKMA anlamına geldiğini hatırlatacaktır.

REVENUE
Görsel Kelime : REVANİ
revenue: (rev'ınu) gelir, vergi geliri.

Geçimini sokaklarda arabasıyla REVANİ (revenue) satarak sağlayan adamın tek GELİRinin REVANİ olduğunu düşünebilirsiniz. Hayali olaydaki REVANİ size "revenue" kelimesinin GELİR anlamında kullanıldığını hatırlatacaktır.


SEVER GREEDY DIGRESS
DUNGEON CHASM MORSEL REVENUE
Parantez içindekiler kelimelerin okunuşudur.
Tax=(taiks)= vergi (isim)
görsel kelime taxi
Taxicinin taxi vergisini veremediğini düşünelim.

Permanent=(pörmınınt)=kalıcı ,sürekli (sıfat adjective)
Görsel kelime Perma net
Saç şekli devamlı bozulan bir kızın saçlarını sürekli düzgün kalması için saçlarına Perma Neti denen koruyucu bir file taktığını hayal edin.

Fowl=(faul)=Kuş ;kümes hayvanı 2.anlamı tavuk,hindi veya ördek eti (isim noun)
Görsel kelime =fol
Tavuğun folda oturduğunu düşünelim.

Broom=(Bruum)=Saplı süpürge (isim)
Görsel kelime=Borum marka süpürge
Kadının borum marka süpürgeyi çok beğendiğini hayal edelim.

Accord=(Akord)=Anlaşma,mukavele (isim)
Acord marka uçak ticareti için Fransa ve italyanın anlaşma imzaladıklarını hayal edelim.

Dedicate=(dedikeyt) =Adamak (fiil verb)
Görsel kelime =dedi Kate
Kate isminde bir şarkıcı kızın şöyle dediğini hayal edelim
Kendimi müziğe adadım dedi Kate.
İncredible=(inkredıbıl)=İnanılmaz (Adjective)
Görsel kelime=Bin kredi bile
İki kişinin istanbul bankasının batması hakkında konuştuklarını düşünelim
-İstanbul Bankasının batması inanılmaz bir soygun
-Bin kredibile bunu kurtaramaz.

Persuade=(persuveyd)=ikna etmek,inandırmak (fiiil)
Görsel kelime=Peri Suat
Bir iş yerinde grev yapan işçileri grevden vazgeçmeye ikna etmek için iş yerinin Peri ve Suat isimli iki kişiyi görevlendirdiğini hayal edelim.

Allay=(Aley)=Yatıştırmak,Hafifletmek (verb)
Görsel kelime=Alay
Alay edildiği için üzülen birisini arkadaşının yatıştırdığını hayal edelim

Sue=(su)=(birini,bir kurumu) dava etmek ,(birine, bir kuruma) dava açmak.(verb fiil)
Sue isminde bir kadının boşanmak için dava açtığını hayal edelim

Sue for=-i talep etmek (birşeyi talep etmek)
Sue nun kocasından boşandıktan sonra paralarının yarısını kendisine verilmesini talep ettiğini hayal edelim.
Flee=(fıliy)=kaçmak, firar etmek. (verb)
Görsel kelime=Fili
çocukların hayvanat bahçesindeki fili fareden kaçarken gördüklerinde şaşırdıklarını hayal edelim.

Chum=(çam)=yakın arkadaş, ahbap,dost (noun)
Görsel kelime=çam
Dostu ile çamlıcadaki çam ağaçlarının orada buluşacağını hayal edelim.

Flimsy=(filimzi)=1-dayanıksız,kalitesi düşük, çürük,derme çatma 2.anlamı uydurma olduğu belli,uyduruk, uydurmasyon.
Görsel kelime film
Gerçek hayat öyküsünden alıntı olduğu söylenen filmin uydurmasyon olduğu belli filmin kalitesi çok düşük (şeklinde film hakkında yorum yapıldığını hayal edelim)
Allocate=(alokeyt) =Ayırmak,tahsis etmek. (verb fiil)
Görsel kelime Alo Kate
Kate in kocasının telefonla Kate i aradığını ona
Alo Kate sana bankadaki paranın yarısını ayırdım, tahsis ettim dediğini hayal edelim.

Agile=(acıl)=çevik (adj)
Görsel kelime Akile
Akile ismindeki atlet kızın çok çevik olduğunu hayal edelim.

Accelerate=(ekselereyt)=Hızlandırmak,hızlanmak,ivm eyi artırmak (verb)
Görsel kelime=acele et
Birinin geç kaldığı için şöföre acele et, hızlandır arabayı dediğini düşünelim.

Allage=(Aleç)=İdda etmek (kanıtsız birini suçlamak için idda ileri sürmek)( fiil)
Görsel kelime (tüm)all Ege
Yunanistanın (tüm) all Ege nin kendilerine ait olduğunu iddia ettiklerini hayal edelim.
Pilfer=(pilfır)=Aşırmak,Çalmak (maddi açıdan değersiz olanları çalmak) (verb)
Görsel Kelime=Pil Ver
Bir uzaylının pil ile çalıştığını düşünelim.Pili bitmeye başlayınca dünyaya gelip bir bakkaldan pil çaldığını bakkalcıya bana Pil Ver dediğini hayal edelim.

Abdicate=(Abdikeyt)=1-(bir haktan) vazgeçmek,feragat etmek.2-(tacını ve tahtını) terketmek. (verb fiil)
Görsel kelime=Abdli Kate
Abd li Kate in vatandaşlık haklarından vazgeçtiğini feragat ettiğini hayal edelim.

Abhor=(Ebhor)=Nefret etmek, tiksinmek. (v)
Görsel kelime=Abi horlama
Abisinin (Ağabeği) devamlı horlamasından nefret eden kardeşinin ona abi horlama bundan tiksiniyorum dediğini hayal edelim.

Abscond=(Ebsıkand)=Kaçmak,sıvışmak (verb)
Görsel kelime=Abi second (saniye)
Hapishaneden kaçma planları yapan tutuklulardan birinin diğerine
Abi (bir) second (saniyede) kaçarız dediğini hayal edelim.
İngilizce Kelimeleri Hatırlama « Hafıza Geliştirme
İngilizce'de ve bütün yabancı dillerde problem olan "kelime unutma"yı hafıza tekniklerini kullanarak en aza indirebiliriz. Bu konuda aşağıdaki örnekler verilebilir:

Bundle (bandıl): Bohça, paket. "Bandıl"ı "bandır" olarak aldım. Kocaman bir bohçanın baldan olduğunu hayâl ediyor ve elimdeki ekmeği bohçaya bandırıyorum.

Collar (kolır): Yakalamak. "Kollar"ın bir adamı yakaladığını düşünüyorum.

Callous (kelıs): Duygusuz. Duygusuz bir adamın kalas taşıdığını düşünüyorum. Çünkü "kalas" kelimesi genelde duygusuz, kaba insanlar için kullanılır.

Drag (dıreg): Sürüklemek. Bir direk sürüklediğimi düşünüyorum

Expense (ekspens): Masraf. Eve bir ek pense daha alıp gereksiz masraf yaptığımı düşünüyorum.

Prize (pırayz): Ödül. Şampiyona Ödül olarak priz verdiklerini düşünüyorum.

Shield (şiyıld): Kalkan. Ödül olarak verilen şildi kalkan olarak kullandığımı hayâl ediyorum.
İrritate=(iriteyt)=sinirlendirmek
Görsel kelime=İri Tate
Tate isminde iri yapılı bir erkeğin etrafına karşı kaba davranarak herkesi sinirlendirdiğini hayal edelim.

Alms=sadaka
Görsel kelime=Elmas
çok zengin birisinin sadaka olarak elmas verdiğini hayal edelim.

Allot=Ayırmak,tahsis etmek 2-bölüştürmek
Görsel kelime =al lot (çok)
Arkadaşların kendi aralarında kazandıkları paraları bölüştürdüklerini ve en çok çalışana sen al lot (çok) para dediklerini hayal edelim.

Alimony=Nafaka
Görsel kelime=Ali money (para)
Boşanan ALİ eşine nafaka olarak MONEY (para) verdiğini hayal edelim.

Not:Alıntıdır

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol