ücretsiz ingilizce

biraz hiç

Biraz,Hiç / Some,AnySOME

SOME İLE KULLANILAN SAYILABİLEN İSİM MUTLAKA ÇOĞUL OLMALIDIR.

Sayılamayan isimlerden önce kullanıldığında belirsiz bir miktar anlamını verir.

Are here some students in the room? (Odada öğrenciler var mı?)
I have some money in the bank. (Bankada biraz param var.)
Do you have some time for me? (Bana ayıracak biraz zamanın var mı?)

Some ile kullanılan bazı isimler:

Something: Bir şey (
Tekildir ve bitişik yazılır)
Someone/somebody: Birisi (
insan) (Tekildir ve bitişik yazılır)
Somevvhere/someplace: Bir yer
Some time: Belirsiz bir zamanda... (
Ayrı yazılır)

ANY

Olumsuz ve soru cümlelerinde some yerine kullanılır. Some çoğu kez Türkçe’ye çevrilmezse de, any hiç ya da herhangi gibi ifadelerle çevrilebilir, bazen de çevrilmez.

SAYILAN BİR İSİMLE KULLANILIYORSA MUTLAKA ÇOĞUL İSİM OLUR. Sayılamayan isimlerle de kullanılabilir.

There aren't any apples on the table. (Masada hiç elma yok.)
There isn't any time left. (Hiç zaman kalmadı.)
Do you see any clouds? (Hiç bulut görüyor musun?)

Any'nin bazı farklı kullanılışları:

Anything: Hiçbir şey, herhangi bir şey (TEKİLDİR ve bitişik yazılır)
Anyone/Anybody: Hiç kimse, herhangi bir kimse (TEKİLDİR ve bitişik yazılır)
Anywhere/anyplace: Herhangi bir yer, hiçbir yer (Bitişik yazılır)
Any time: Ne zaman olursa, herhangi bir zamanda
Any more: (Soruda) Biraz daha?/(Olumsuz) Daha olmasın...
I don't want anymore. (Daha fazla istemiyorum.)

DİKKAT : Some özne olarak kullanılabilir:

Some people are tvaiting for you. (
Birkaç kişi seni bekliyor.)
Something is bothering me. (
Bir şey beni rahatsız ediyor.)
Someone/somebody is calling you. (
Birisi seni arıyor.)

Not: Olumsuz bir cümlede any ve any ile kullanılan ifadeler ÖZNE olamaz.

ANY eğer sıfat olarak isim önüne gelir ve anlamı "her kim, her ne" vb. olursa, o zaman özne olabilir, ama cümle olumludur.

Anybody/anyone can do this. (Bunu kim olsa yapabilir.)


Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol