ücretsiz ingilizce

have got has got

Sahiplik Bildirme / Have got,has got


(Olumlu Hali) Positive Form

İngilizce'de "Have got" veya "has got" sahip olduğumuz şeyleri anlatmak için kullanılır.
Bir cümlede have got mı yoksa has got mı kullanacağımız cümlenin öznesine bağlıdır.

Örnekler

I have got a eraser.
He has got five pens.
She has got six pencil sharpeners.
It has got four legs.
We have got two story books.
You have got a schoolbag.
They have got a house.
Öznelere göre kullanım değişir.

(Soru Hali)

Soru halinde "I,You,We,They" de "have" ve,"He,She,It" de "has"kullanırız.Cevaplarken de buna göre cevap veririz.Soru sorulduğu için HAVE/HAS başa gelir.

Örnekler

Have you got a house?
(Sen bir eve sahipmisin)?
Yes,I have.(evet, sahip)
No,I haven't.(hayır,sahip değil)
Has he got a cat?
(O bir kediye sahip mi?)
Yes,he has.
No,he hasn't.


=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=