ücretsiz ingilizce

verb to be

to be / am,is,are


"TO BE" etrafımızdaki nesneleri tasvir etmek, niteliklerini,konumlarını belirtmek istediğimizde kullanacağımız temel fiildir. İngilizce bir cümle kurarken kesinlikle bir yükleme ihtiyaç duyulur. Yüklem bulunmayan bir cümle yoktur.

Jane zayıftır. sıfat
Victoria
bir öğrencidir.  isim

Bu cümlelerde yüklem göremiyoruz.Bunlar Türkçe dilbilgisinde isim ve sıfat fiillerdir. Oysa İngilizce’de isim ve sıfat fiil diye yapılar yoktur.İşte isim ve sıfat cümleleri kurarken bu boşluğı biz olmak (to be) fiili ile kapatırız.
Kısaca TO BE yani olmak fiili ya bir nesneyi yada nesneyi niteleyen sıfatı belirtir. İçinde ( dır-dir ) anlamı saklamaktadır.To be cümleleri kesinlikle eylem cümlesi değildirler.İçinde hareket,ivme içeren hiçbir yapıyı anlatamazlar (gelmek,gitmek,koşmak)
Biz to be eylemsizlik (nesnenin varoluş eylemi) fiilini tek başına kullanamayız.Çünkü mastar halindedir ve içinde herhangi bir gramerde zaman yoktur.
TO BE
am-is-are was-were
To be fiili ile sadece isim ve sıfat cümleleri yapabiliriz.Kesinlikle fiil ( eylem ) cümleleri yapamayız.

To be + sıfat
To be + isim
To be + fiil kesinlikle olmaz


To be ingilizce'de çok önemli bir konudur ve İngilizcenin her seviyesinde karşımıza çıkacaktır. Bu yüzden çok açık bir şekilde anlaşılması gerekir.

TO BE yardımcı fiillerinin zamirlere göre dağılımını.

Simple Present Tense Simple Past Tense
(Geniş Zaman) (Geçmiş zaman)
I - am I - was
You - are You - were
He - is He - was
She - is She - was
It - is It - was
We - are We - were
They - are They - were

TO BE yardımcı fiillerin cümle içinde nasıl kısaltılarak kullanıldığına bir göz atın.
I am - I'm
You are - You're
He is - He's
She is - She's
It is - It's
We are - We're
They are - They're

EXAMPLES (ÖRNEKLER)
She is my daugther. (O benim kız çocuğum)
His shoes are dirty. (Ayakkabıları kirli)
Victoria
is tired. (Victoria yorgun)
Jane is at home. (Jane evde)
I am 23 years old. (Ben 23 yaşındayım)


QUESTIONS AND NEGATIVES (SORULAR VE OLUMSUZ CÜMLELER)

"am-is-are" yardımcı fiiliyle yapılan cümleleri soru haline getirmek için sadece yardımcı fiil cümlenin başına getirilir. Olumsuz yaparken ise yardımcı fiilden sonra 'not' getirilir. Bu İngilizce'nin bütün zamanlarında aynıdır.

QUESTIONS (SORULAR)
am I.......?
are you.......?
is he.......?
is she.......?
is it.......?
are we.......?
are they.......?

EXAMPLES (ÖRNEKLER)
Is she my daugther? (O benim kız çocuğum mu?)
Are his shoes dirty? (Ayakkabıları kirli mi?)
Is Victoria tired?  (Victoria yorgun mu?)
Are shops closed?  (Mağazalar kapalı mı?)
Is Jane at home? ( Jane evde mi?)

NEGATIVES (OLUMSUZ)
"am-is-are" yardımcı fiiliyle yapılan cümleyi olumsuz yapmak için yardımcı fiilden sonra "not" kullanılır.
I am not
You are not (aren't)
He is not (He isn't)
She is not (She isn't)
It is not (It isn't)
We are not (aren't)
They are not (aren't)

EXAMPLES (ÖRNEKLER)
She isn't my daughter. (O benim kız çocuğum değildir.)
His shoes aren't dirty. (Ayakkabıları kirli değildir.)
Victoria isn't tired. (Victoria yorgun değildir.)
Shops aren't closed. (Dükkanlar kapalı değildir.)
Jane isn't at home. (Jane evde değildir.)

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol