ücretsiz ingilizce

ingilizce de cumle yapisi

İngilizce'de Cümle Yapısıİngilizce’de temel cümle yapısı “Özne” ile başlar.
Öncelikle şahıs zamirlerini öğrenelim.

I ay ben
You yu sen
He hi o-erkekler için
She şi o-kadınlar için
It it o-hayvanlar ve cansızlar için
We wi biz
You yu siz
They dey onlar

Normal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir oluşu bildirirlerken, bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için, cümlenin yapısını tamamlamak için (TO BE - olmak) fiilinin “am”, “is”, “are” şekilleri kullanılır.

(ÖRNEKLER)
I come.(ay kam)Ben gelirim.
You come.(yu kam)Sen gelirsin.
He comes.(hi kams)O gelir.
She comes.(şi kams)O gelir.
It comes.(it kams)O gelir.
We come. (wi kam)Biz geliriz.
You come.(yu kam)Siz gelirsiniz.
They come. (they kam)Onlar gelirler.

Özne’ler yukarıda görüldüğü gibi zamir olabildikleri gibi, Duygu, Metin,
Vedat, yada Onun evi, Benim kalemim şeklinde de olabilirler.


Tekil isim, önünde kime ait olduğu veya sayısı gibi belirtici bir kelime yoksa ve bu isim sessiz harf ile başlıyorsa “a”, sesli harf ile başlıyorsa “an” alır.

A book (e buk)
An apple (en epıl)

Tekil veya çoğul isimler, şayet belirli ise, o zaman her ikisi de "the" alır.

The book The books (dı buk)
The apple The apples (dı epıls)

Pek çok isim çoğul hale getirilirken yanına “s” alır.

*Table Tables (teybıls)
*Pencil Pencils (pensılz)
*Girl Girls (görls)

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol